Gerbiame svetainės lankytojų privatumą ir įsipareigojame ją saugoti. Interneto svetainėje dantene.lt Jūsų pateikti asmens duomenys bus tvarkomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme įtvirtintais asmens duomenų tvarkymo reikalavimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų apsauga, nuo 2018 m. gegužės 25 d. – Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo).

UAB „Jasanta“ – bendrovė, registruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre (registracijos kodas P8347) ir jai yra suteiktas asmens duomenų valdytojo statusas. Daugiau informacijos www.ada.lt.

dantene.lt interneto svetainėje „Google Analytics“ programine įranga (https://www.google.com/intl/lt/analytics/) yra renkami lankytojų IP adresai, apsilankymo laikas, informacija apie peržiūrėtus puslapius, taip pat registruojami pakartotiniai lankytojų apsilankymai „sausainėlių/slapukų“ (cookies) pagalba. Programinės įrangos „Google Analytics“ nuostatos atitinka aukščiausių duomenų apsaugos priežiūros institucijų reikalavimus. Naršydami svetainėje Jūs sutinkate, kad minėti asmens duomenys bus tvarkomi svetainės tobulinimo ir statistiniais tikslais.

UAB “Jasanta“ įsipareigoja, kad interneto svetainėje surinkti asmens duomenys bus tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kaip to reikalauja Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, t.y. jokie surinkti duomenys, galintys atskleisti svetainės lankytojų tapatybę nebus teikiami tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos įstatymai.

Jei turite daugiau klausimų dėl Jūsų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo, prašome kreiptis žemiau nurodytu adresu:

UAB „JASANTA“, odontologijos klinika Dantenė

Krėvės pr. 55-1, LT- 50358 Kaunas

Tel.: +370 (699) 11198

El. paštas: info@www.dantene.lt